Om oss

Vår historie

Vi bidrar med topp lederkompetanse til bedrifter i en omstillings- eller restruktureringsfase, enten fordi de ikke har kompetansen selv, noen slutter, det søkes impulser utenfra eller det oppstår en situasjon hvor man trenger en sterk og handlekraftig lederressurs i en periode. Vi leverer også spesial-/fagkompetanse som en del av et tjenesten dersom behov oppstår under interimperioden. Som tjenesteleverandør er det vår oppgave å øke verdien av oppdraget, både for kunden og interimlederen. Vi jobber derfor tett på hverandre både før, under og etter oppdrags-perioden.

Midlertidig ledelse er et strategisk verktøy for styrer, eiere og toppledere – og en svært verdifull ressurs. Vi i Incepto Executive skaper varige verdier hos kundene våre, – verdier som blir igjen i selskapet etter at vårt oppdrag er sluttført.

Incepto Executive AS ble startet i 2018 av Rolf Svendsen og Tor Hansen. Begge med lang erfaring fra lederstillinger i næringslivet. De har en solid og sammensatt erfaring med å finne riktige folk til å løse konkrete oppgaver. Sammen med resten av teamet i Incepto Executive as besitter de antakelig Norges beste kompetanse og lengst erfaring innen Interimledelse. Lang og bred erfaring er en verdifull bagasje, noe både Incepto Executive og våre interimledere har med seg, – til kundens rådighet når behovet oppstår.