Ledelse som en tjeneste

Ledelse som en tjeneste

Incepto Executive AS leverer unike midlertidige topplederressurser som en tjeneste.Vi har handlekraftige ledere med høy kompetanse og svært bred erfaring som er dedikert til å bidra til å nå kundenes mål.

Våre tjenester er et strategisk verktøy for styrer, eiere og toppledere. En erfaren person utenfra kan bidra til at virksomheten får et løft fordi han eller hun blant annet ser muligheter der dere selv kanskje har stagnert. Sammen skaper vi varige verdier, – verdier som blir igjen i selskapet etter at vårt oppdrag er sluttført og dere går videre mot målet.

Vårt utgangspunkt er alltid kundens behov og mål. Sammen med kunden og i forkant av et oppdag vil vi definere den konkrete leveransen og mandatet til den midlertidige lederen. Deretter finner vi den rette kandidaten for oppdraget. En som vi vet kan bidra til akkurat det oppdraget krever og som samtidig er svært motivert for oppgaven. Vi kjenner våre interimledere godt.

Behov oppstår gjerne;

  • For bedrifter i omstillings- eller restruktureringsfase
  • Når kompetanse som man ikke har internt kreves
  • Når man ser at impulser utenfra er nødvendig for prosessen man er i
  • Når det oppstår akutte situasjoner som gjør at toppledere må erstattes
  • Når en krise oppstår og man søker støtte og sparringpartner utenfra

Våre erfarne rådgivere har tett og jevnlig dialog med ledere i Norge og i Norden. På denne måten kan vi velge de beste og riktige kandidatene. Vi vet også hvem som, til enhver tid, er tilgjengelige for nye oppdrag. Dette sikrer at vi kan levere gode, fleksible og kvalitetssikrede løsninger til alle typer oppdrag!

Av og til vil et oppdrag skape behov for fagpersoner/ kompetanseteam i en periode. Da er dette også endel av vårt tilbud.

Vi skaper varige verdier.

Slik gjør vi det hos oss

Vi utvikler et program for kunder og Interimledere slik at det skal være forutsigbart å jobbe med oss og for oss

og du kan være trygg på at vi har sammenfallende interesser.

Vi skaper verdier for kundene!