Interimleder
– et yrkesvalg

En interimleder fra oss har svært bred lederkompetanse og er eksperter på å gå inn i kritiske posisjoner, lede omstrukturering, restrukturering og drive verdiskapning og utvikling. Dette er ledere som både er gode på innovasjon og samtidig kan levere gode og dokumenterte resultater.

Vi forventer at behovet for våre tjenester vil øke i årene fremover og søker flere som ønsker å være en del av vårt miljø. Vi er på jakt etter de riktige kandidatene og ser frem til at du som ønsker å bruke din opparbeidete erfaring og kompetanse til verdiskapning for andre tar kontakt med oss.

For oss er det viktig at du har og er:

  • Utpreget kommersiell- og forretningsmessig forståelse, med fokus på måloppnåelse og verdiskapning.
  • Har bred ledererfaring, fortrinnsvis på toppledernivå
  • Har evnen til å analysere og raskt sette deg inn i situasjonen
  • Handlekraft og er selvstendig med evne til implementering
  • Stor arbeidskapasitet
  • Personlig trygghet og tung erfaring
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Politisk manøvreringsdyktighet med evne til å håndtere tunge eiermiljøer og styrer
  • En pådriver, initiativtaker og lagspiller
  • Teknologiforståelse

Er du den riktige kandidaten for vår virksomhet vil vi gjerne ha en prat med deg.

Ved å bli en del av vårt kompetanseteam vil vi sikre at din kompetanse og erfaring er tilpasset kundenes behov og utfordringer på de oppdragene vi formidler.

Incepto Executive HUB

Vi jobber i et marked i vekst. Vi tilbyr ledelse som en tjeneste og har gjennom våre oppdrag høyt fokus på å levere varige verdier for kundene våre. Vår ambisjon er å bli den ledende aktøren på området og vi vil vokse med markedets behov.

Som interimleder er du en svært viktig aktør for oss. Dette er en jobb som krever mye og som til tider kan være ensom. Hos oss står du ikke alene. Vi i Incepto Executive vil til en hver tid kunne være din sparringpartner og i tillegg har vi skapt et miljø med tilhørighet og et kollegialt fellesskap for deg som har valgt dette som profesjon. Gjennom Incepto Executive HUB skaper vi en møteplass for kompetansedeling og menings- og erfaringsutveksling og støtte.

Er du interessert i å høre mer kontakt oss.