Our Applications Cover Diverse Corporate Markets

Vi skaper varige verdier.

Våre tjenester er å se på som et strategisk verktøy for styrer, eiere og toppledere. Vi skaper varige verdier hos kundene våre, – verdier som blir igjen i selskapet etter at vårt oppdrag er sluttført.

Vi bidrar med topp lederkompetanse til bedrifter i en omstillings- eller restruktureringsfase, enten fordi de ikke har kompetansen selv, søker impulser utenfra eller det oppstår en situasjon hvor man trenger en sterk og handlekraftig lederressurs i en periode. Vi leverer også spesialkompetanse som en del av et leveranseteam.

Incepto Executive AS ble startet i 2018 av Rolf Svendsen og Tor Hansen. Begge med lang erfaring fra lederstillinger i næringslivet. De har en solid og sammensatt erfaring med å finne riktige folk til å løse konkrete oppgaver. Sammen med resten av teamet i Incepto Executive as besitter de antakelig Norges beste kompetanse og lengst erfaring innen Interimledelse.

Vårt team

I tett samarbeid med kundene våre definerer vi behovet, finner de riktige kanditatene for å løse oppgaven og følger kundene og interimlederen tett opp. Vi er rådgivere og sparringpartnere og ønsker å være tett på i hele prosessen.

Kontakt oss for en prat – enten du bare vil lufte en problemstilling eller du ønsker å bli en del av vårt miljø.

Rolf Svendsen
Rolf Svendsen+47 900 32 331
Tor Hansen
Tor Hansen+47 934 10 730
Geir Erik Lian
Geir Erik Lian +47 970 57 772
Elisabeth Rustand
Elisabeth Rustand+47 915 38 238

Siste nytt