• Gode relasjoner utgjør grunnlaget for å kunne påvirke medarbeiderne positivt. Jo mer betydningsfull den emosjonelle tilknytningen til teamet er, desto større sjanse er det for at du får dem med deg.

  • I møte med utfordringer er behovet for fleksible og effektive ledelsesløsninger stort. Interimledelse er en løsning som bør vurderes.

  • Uenigheter på jobben kan være en god ting. Eksperter sier at meningsforskjeller kan føre til nye og innovative måter å tenke på, og etter hvert føre til bedre samarbeid blant kolleger.  Å ha psykologisk trygghet i teamet til å kunne gi uttrykk for en mening som er annerledes enn konsensus, kan føles ekstremt frigjørende.

  • Dette er ferdighetene alle må ha og hvordan du kan styrke disse i egen organisasjon.

  • En lederrolle er ikke det det en gang var, og mulighetene er mange. Ønsker du å ta tak i noen av disse? 

  • Hvordan vil den nye teknologien forandre HR? Overtar AI jobben min? Og hvordan bruker vi kunstig intelligens best mulig?

  • Landskapet for ledere i 2023 kan oppsummeres med ett ord; endring. Kunstig intelligens gjør sitt inntog, krav om å vende tilbake til kontoret etter pandemien utfordrer og politisk er mye uforutsigbart. Året har bydd på mer enn nok utfordringer og endringer for ledere på alle nivå. Fordi 2024 sannsynligvis ikke vil bremse tempoet av endring, sier eksperter at ledere må fortsette å utvikle seg.

  • Kommunikasjon er alltid på mottakers premisser. Hva skal man si og hvordan skal man si det for at mottakeren motiveres til å kjøpe av deg eller til å snakke nærmere med deg. Noen ganger er det er det bare små forskjeller som er det utløsende. Årsaken kan være kultur- eller språk forskjeller eller det kan være at det man ønsker å formidle ligger så tett opp til noe annet slik at det blir forvirrende for mottaker.

  • Arbeidsmarkedet er fult av talentfulle spesialister fra en rekke bransjer. En fellesnevner blant de mest ambisiøse er at de ønsker muligheten til karriereutvikling og forfremmelse. Ofte handler en forfremmelse om at man blir leder. Før du tar steget fra å være en spesialist til å bli leder er det noen viktige overveielser som bør tas. I verste fall kan organisasjonen din miste en dyktig spesialist til fordel for en uegnet leder.

  • Trenger bedriften å legge en digital strategi, men sliter med kompetansen? Virker det håpløst å rekruttere? En interimleder kan være enkleste vei til målet.