Hvordan lede medmennesker

Gode relasjoner utgjør grunnlaget for å kunne påvirke medarbeiderne positivt. Jo mer betydningsfull den emosjonelle tilknytningen til teamet er, desto større sjanse er det for at du får dem med deg.

En undersøkelse viser at langt de fleste toppledere legger vekt på å ha et genuint lederskap der de er mer:

  • empatiske
  • omsorgsfulle
  • og interessert i mennesker

I samme undersøkelse sier de fleste medarbeidere at de legger inn mer innsats når de jobber med overordnede som leder med både hjerne og hjerte.

Det underbygges videre av at,- over en femårs periode tilskrives over 20% av bedrede finansielle resultater med tillitten til ledergruppen.

«Når vi setter medmenneskelighet i fokus, også i forretningslivet, hjelper det oss ikke bare med å ta klokere beslutninger, men bygger også kollektiv tillit, lojalitet og engasjement som gir avkastning utover insentivplaner og bonuser»

 

6 punkter du kan jobbe med for å bli en leder av medmennesker: 

Samle medarbeiderne dine rundt en felles målsetning – det gir arbeidet mening!

Det er et økende ønske etter å ha en dypere mening med arbeidet – og en nærmere tilknytning mellom det vi gjør og hvordan det tjener en større hensikt.

«Ansatte ønsker å se seg og sitt arbeide i et større bilde»

 

Del av deg selv og la medarbeiderne relatere seg mer personlig til deg

De ansatte vil kjenne at du er et medmenneske de kan forholde seg til, – og ikke noen som tror de er litt bedre enn alle andre. Sørg for å plassere deg selv inn i bildet og del din visjon med ærlighet og ydmykhet.

«Det er en historieforteller i oss alle. Vi må bare finne den og ha mot til å stå fram»

 

Gjør det med empati – led fra hjertet, ikke bare hodet

Medarbeiderne vil vite at de som leder selskapet bryr seg om dem som mennesker, ikke bare som personer som gjør en jobb. Snakk om det som betyr noe for dem, og vær bevisst på å skape rom og mulighet for tilknytning.

«Å lytte er kritisk er viktig hvis du prøver å lede en organisasjon, forme og utvikle en kultur, møte mennesker der de er og hjelpe dem med å komme dit vi trenger å gå»

Sørg for at å feile er akseptert – skap en kultur hvor frykt for å feile ikke hemmer

Belønn modige handlinger og smart risikotaking – ikke bare gode resultater. Når handlinger ikke når ønskede eller ideelle resultater, så bør du fokusere på å trekke ut læring.

«En av de største beslutningene er å bli komfortabel med å ta risiko – det er hvor innovasjon og vekst skjer»

 

Sørg for at dine medarbeidere føler at de hører til og er en del av noe større

Dyrk samarbeid ved å stille spørsmål, lytte aktivt og ha hyppig dialog. Ledere som venter med å informere til etter at beslutninger er tatt, går glipp av verdifulle muligheter til å bygge engasjement.

«Lytt til alle stemmer, men vær forsiktig med hva du spør om. Du kan risikere å ikke høre fordi du ikke har stilt riktig spørsmål»

 

Se at også du kan lære kontinuerlig og omfavn ærlige tilbakemeldinger på dine styrker og svakheter

Vær et forbilde på nysgjerrighet og læringsmentalitet – selv om det av og til risikerer at du sliter med å mestre noe nytt. Del heller din erfaring med å prøve å få ting riktig, i stedet for alltid å ha rett. Ditt eksempel gjør det tryggere for andre å ta sjansen på å prøve og feile – som læring krever.

«Å være en leder som foran medarbeiderne er tydelig på behovet for å lære. Være ærlig og åpen på det å ikke vite – og villig til å lære sammen»