Hvordan formidle argumentene dine uten å krangle.

Uenigheter på jobben kan være en god ting. Eksperter sier at meningsforskjeller kan føre til nye og innovative måter å tenke på, og etter hvert føre til bedre samarbeid blant kolleger.  Å ha psykologisk trygghet i teamet til å kunne gi uttrykk for en mening som er annerledes enn konsensus, kan føles ekstremt frigjørende.

Alle håndterer ikke profesjonelle uenigheter like bra. Å være aggressiv, «giftig», overdrevent sarkastisk eller miste besinnelsen er ikke nødvendigvis fremmende karrieretrekk. I en undersøkelse sier seksti prosent at kollegene deres er frekkere nå enn de var før pandemien. I den samme undersøkelsen sa 35% at den uhøflige kollegaen kvalifiserte til en formell irettesettelse for oppførselen sin og 8% sa at kollegaen ville blitt sparket.

Her er tips til hvordan du kan uttrykke uenigheten din og samtidig bidra til at alle fortsetter å jobbe sammen på en konstruktiv måte.

 

Etabler felles ståsted

Eksperter sier at det er avgjørende å holde fokus på målet og hvorfor man sitter sammen; problemet som må løses og hva det betyr for organisasjonen. Det skaper en følelse av å være på samme lag. Hvis diskusjonen begynner å bli intens, kan det å minne alle om målet nullstille den fastlåste dialogen og,- forhåpentligvis avslutte personlige angrep.

Unngå å være giftig

Pass på at det ikke oppstår det som defineres som «giftig» kommunikasjon,-  personkritikk, forakt, defensivitet og utestengelse. Kritikk er å angripe noen verbalt på personlighet eller karakter. Forakt innebærer moralsk overlegenhet. En defensiv person opptrer som offer og vende skylden på andre. Stenge seg ute er å trekke seg tilbake og uttrykke misnøye, ofte via ansiktsuttrykk og kroppsspråk.

Lytt med et åpent sinn

Noen ganger kan man være litt for ivrig etter å komme med motargument eller ta en konfrontasjon. I slike situasjoner der en er lidenskapelig opptatt av et emne, kan det være fristende å tenke på motsvar i stedet for å virkelig lytte til den andre parten og prøve å forstå deres resonnement. Det kan være lurt å ta en pause og avvente med egne argumenter i påvente av hva andre sier.

Vær oppmerksom og fokusert på den andre personens verbale og nonverbale signaler og gjenta gjerne hvordan det de sa ble oppfattet. Da bekreftes forståelsen. Gå deretter dypere inn i meningen deres. Still spørsmål for å finne ut hvordan de kom til sitt standpunkt og hvorfor det betyr noe for dem.

Med lytting og nysgjerrige spørsmål, håndteres egne antagelser og forhåndsinntrykk av den andre part. Dette krever en høy grad av selvbevissthet og kan være spesielt vanskelig når følelsene er sterke. Men jo mer en kan sikte mot objektivitet, desto mer effektiv vil kommunikasjonen være.

Tenk «Ja, og….» når du er uenig

Å uttrykke uenighet, uten å følge trinnene ovenfor,  kan føre til at alle snakker forbi hverandre i en konkurranse om å vinne diskusjonen. I slike situasjoner vinner ingen, og nesten alle føler seg frustrerte når de forlater samtalen.

Man kan ikke tvinge andres til å tenke som en selv. Eksperter sier at man bør begynne med å gjenta målet for samtalen og deretter anerkjenne det som er oppfattet. Ved å fremheve punktene der det er enighet, er det enklere å fremkomme med områdene der det er uenighet.

Hvis mulig, bruk «og» i stedet for «men» når uenighet fremlegges. Ordet «men» diskrediterer det som er sagt tidligere og lukker folk ned. «Og» er et inkluderende ord og gjør det mer sannsynlig at folk vil lytte og forstå.

Vær oppmerksom på elefanten i rommet

Utrolig mye tid blir bortkastet i møter fordi teamet medlemmene unngår konflikt og heller henger seg på ukontroversielle og ofte dårlige ideer og diskusjoner. Ved å si i fra på en respektfull måte vil teamet og diskusjonen kunne kommer tilbake på sporet og dermed sparer organisasjonen for bortkastet tid, penger og innsats.

Det er opp til lederen i rommet å legge merke til hva som skjer og være klar over hva som blir sagt og ikke blir sagt. Hvis noe ikke burde være en prioritet, men av en eller annen grunn har fått momentum, må lederen ta ansvar og sørge for at diskusjonen, på en ærlig og respektfull måte, kommer tilbake til det rette fokus.

Å sette navn på utfordrende ting og la alle føle seg komfortable med å si hva de mener, er frigjørende og styrkende for teamet.