Ønsker du deg en lederrolle – her er 5 tips

En lederrolle er ikke det det en gang var, og mulighetene er mange. Ønsker du å ta tak i noen av disse?

Er det en karrierevei gjennom vekst og utvikling du ønsker – da kan det være lurt å søke seg en lederrolle. En slik rolle vil kunne være noe annet enn en høyere plassering på organisasjonskartet, høyere lønn og personalansvar slik det tradisjonelt har vært. Det handler om en vei videre i din karriere og at en lederrolle vil utvikle deg mot dine drømmer. Men – det er mange som ønsker det og konkurransen er stor.

Her er noen tips til hvordan du kan skaffe deg en ønsket posisjon:

 

Tenk utenfor boksen når det gjelder å ha direkte rapporterende eller personalansvar

Den eneste måten det pleide å være mulig å være leder på, var gjennom å ha rapporterende medarbeidere. Det er det ikke lenger! Organisasjoner prøver i økende grad å tilby utviklingsmuligheter for talenter som innebærer å lede på andre måter. Noen eksempler inkluderer styring av spesifikke prosjektleveranser, bygging av tverrfaglige team, håndtering av budsjetter eller planlegging av arrangementer. Det er måter å lede arbeidet uten å være medarbeidernes direkte sjef.

Tilpass ferdigheter med ledelsesprinsipper

Hver organisasjon har en definisjon eller oppfattelse av egenskapene, karaktertrekkene og driverne de mener en leder trenger. Sørg for at du forstår din organisasjons beskrivelse og vurder hvor godt dine nåværende ferdigheter samsvarer – sammen med hvilke områder du trenger eksponering for og hvilke ferdigheter du må lære. Lag en plan for hvordan du skal nå disse målene, og del det med sjefen din. Sørg for å holde han eller henne oppdatert om hva du lærer, slik at når en rolle dukker opp, så vet de at du er klar.

Tenk vekst, ikke avansement

Det er selvsagt at du bør informere sjefen din og andre beslutningstakere i organisasjonen om interessen din for ledelse. Men hvordan du gjør det, er viktig. Rammene rundt diskusjonen bør dreie seg om vekst, utvikling og karrieremål, og hvordan dine ønsker kan samsvare med organisasjonens og hvordan dere sammen kan oppnå ønskede mål. Dette er en helt annen og mer fruktbar samtale enn om den handler om avansement og lønn. 

Gjør det sjefen din ikke er best på, ikke liker eller ikke har tid til å gjøre

Alle, inkludert sjefen din, har deler av jobben sin som de ikke liker. Finn ut hvilke oppgaver som utfordrer sjefen din mest, og prøv å ta ansvar for dem. Det kan være så enkelt som å påta seg ansvaret for en administrativ funksjon. Å gjøre dette kan bidra til å bygge tillit og troverdighet og kan gi deg en god posisjon til å arbeide videre med dine mål og ønsker. 

Se muligheter utenfor arbeidsplassen og kontoret

Mange overser eller undervurderer måter de kan skaffe seg ledelses- og ledererfaring utenfor arbeidsplassen. Å trene et idrettslag, lede en organisasjon på barnas skole eller sitte i et utvalg eller styre i lokalmiljøet er alle måter å lære og utvikle ledelsesferdigheter på. Du trenger ikke å vente på at jobben skal gi deg muligheter å lede.

Lykke til på veien.