Ønsker du  å bli en enda bedre leder i 2024?
– her er fem ting du må sette søkelys på.

Landskapet for ledere i 2023 kan oppsummeres med ett ord; endring. Kunstig intelligens gjør sitt inntog, krav om å vende tilbake til kontoret etter pandemien utfordrer og politisk er mye uforutsigbart. Året har bydd på mer enn nok utfordringer og endringer for ledere på alle nivå. Fordi 2024 sannsynligvis ikke vil bremse tempoet av endring, sier eksperter at ledere må fortsette å utvikle seg.  Konsensus hos karriereveiledere ser ut til å være:

«En overordnet kraft former hvilke ledelsesferdigheter som vil være nødvendige i kommende år og utover, idet den introduserer en forstyrrende endring som grunnleggende endrer måten organisasjoner opererer på, og hvordan ledere leder.»

Med dette som bakteppe, her er fem ferdigheter og egenskaper som ledere – eller egentlig alle ansatte – bør sikte på å forbedre i det nye året.

Konfliktløsning

Kompetente ledere må ikke bare sikre et inkluderende fellesskap, men også håndtere
konflikter når de oppstår. Problemet er at ledere selv ikke tror de er veldig gode til å løse
dem. En ny undersøkelse med 600 ledere viser at nesten 6 av 10 sier at deres svakeste
ferdighet er konflikthåndtering – og at det er krevende for teamet og virksomheten.
Konflikter truer sunne arbeidsforhold, og dermed produktiviteten. Å håndtere forhold til
kolleger, team, leverandører og kunder er avgjørende for å holde den høy.

Digitalt moden og mer teknologisk dyktig

Ledere vil ofte at alle andre skal omfavne ny teknologi, men de er ikke alltid så flinke selv til å lære nye teknologier og måter. Eksperter sier at ledere må være klare til å lede teamene sine gjennom teknologiske fremskritt og hjelpe til med å innlemme ny teknologi slik at det blir endel av arbeidsrutinene. Å oppmuntre teamet til å eksperimentere med nye teknologier og metoder gjennom å lede ved eksempel er viktig. Eksperter sier det er oppmuntrende at, i det minste når det gjelder kunstig intelligens, følger lederne opp. En undersøkelse fant at hele 80% av lederne regelmessig bruker generativ AI.

Vise mer følelsesmessig intelligens

Eksperter understreker at ledere bør fortsette å utvikle sin følelsesmessige intelligens, som omfatter såkalte myke ferdigheter, i 2024. Å være selvbevisst og ha selvkontroll, vise empati, ha en positiv holdning og andre elementer av følelsesmessig intelligens er i økende grad kjennetegn på effektiv ledelse. Faktisk viser studier at en vesentlig del av suksessen på arbeidsplassen er et resultat av effektive ferdigheter i følelsesmessig intelligens.

Være mer autentisk.

Å dyrke ekthet i ledelse fremmer troverdighet blant medarbeiderne og teamene på
arbeidsplassen.  Ledelseseksperter råder ledere til å unngå å forveksle ekthet med ufiltrerte meninger; i
stedet råder de til å tenke på det som en rutinemessig evaluering av en organisasjons
identitet. Ekthet reflekterer et bevisst ønske om å være tro mot seg selv og andre.

Kommunisere mer effektivt

Konflikter på arbeidsplassen og forsinkelser i prosjekter kan ofte dempes,  eller til og med elimineres fullstendig,  når ledere kommuniserer klart, konsist og med hensikt, enten det er muntlig eller skriftlig. Å være en dyktig kommunikator er i følge ledelseseksperter en tidløs ferdighet som har relevans på tvers av ulike bransjer og jobbroller. Den får imidlertid potensielt enda større betydning i det usikre klimaet som preger 2024. I en tid med konstant endring er det avgjørende for organisasjoner og ledere å unngå å stole ensidig på utdaterte modeller for strategisk planlegging, beslutningstaking og kommunikasjon.

Ta gjerne kontakt med oss for en prat.  

Kontakt: Rolf.svendsen@incepto.com /900 32 331