Vive les petites differences –

….lenge leve de små forskjellene

Kommunikasjon er alltid på mottakers premisser. Hva skal man si og hvordan skal man si det for at mottakeren motiveres til å kjøpe av deg eller til å snakke nærmere med deg. Noen ganger er det er det bare små forskjeller som er det utløsende. Årsaken kan være kultur- eller språk forskjeller eller det kan være at det man ønsker å formidle ligger så tett opp til noe annet slik at det blir forvirrende for mottaker.

Et eksempel på det første er at «Quarter Pounder with Cheese» på McDonald’s ikke solgte noe særlig i Frankrike før den ble omdøpt til «Royale With Cheese». Her har McDonald´s bruk sin innsikt i det franske markedet på en forbilledlig måte.

Vi har ikke diskutert merkevarebygging for hamburgere med vår franske samarbeidspartner, men en av disse «små forskjellene» i språk har vekket vår interesse. På fransk kalles nemlig interimledere «Managers de Transition», og denne definisjonen appellerer definitivt til oss – «Transisjonsledere».

Selv om interimledelse er en etablert del av det norske arbeidsmarkedet, er det ikke uvanlig å finne næringslivsledere som opplever det å være et nytt og lite forstått konsept – spesielt for de hvor første instinkt tradisjonelt har vært å ta opp telefonen til de store konsulentselskapene for å løse ethvert problem de møter.

Det å beskrive begrepet «Transisjonsledelse» litt mer omfattende, gir antagelig bedre innsikt i hvordan det å engasjere en av våre erfarne interimledere kan levere reelle resultater i en rekke situasjoner.

Noen eksempler på «Transisjonsledelse» inkluderer:

 • «From Good to Great»
  Har dine øverste ledere kapasitet, strategisk kompetanse og evne til å gi virksomheten en ny drivkraft og gjennomføre overgangen til neste nivå? Har de kapasitet til å gjennomføre transformasjon i tillegg til å håndtere status quo? Eller kan det å engasjere en erfaren og kompetent interimleder være den akselerasjonen du trenger for å nå neste nivå – mens dine øvrige ledere fokuserer på den daglige driften?
 • Den klassiske snuoperasjonen
  Når virksomheten svikter, har da dine øverste ledere ferdighetene, erfaringen og klarheten til å gjennomføre transisjon tilbake til «sunn helse»? Å feile er ikke et alternativ, så hvorfor ikke engasjere en spesialist med unik kompetanse og erfaring fra denne type prosjekter?
 • Utfordringen med en uventet avgang
  Hvordan går du tilbake til full bemanning når en av dine sentrale ledere forlater virksomheten uventet, enten midlertidig eller permanent? Organisasjonen, markedet og konkurrentene dine vil ikke vente i flere måneder mens du ansetter en fast erstatter. Hvorfor ikke vurdere en erfaren leder, tilgjengelig umiddelbart på midlertidig basis for å håndtere denne overgangen?
 • Overgangen til digital
  Dette handler ikke bare om nye verktøy, prosesser og forbedret cybersikkerhet, men ofte om en fullstendig nytenkning av driftsmodellen, salgsstrategien og adferden til medarbeiderne i virksomheten. Har dine øverste ledere visjon, ferdigheter og evne til å gjennomføre denne kritiske transisjonen med suksess? Hvorfor ikke benytte tjenestene til en digital spesialist som har gjennomført denne typen overganger mange ganger tidligere?
 • Endrede finansielle premisser
  Hva betyr denne grunnleggende endringen i forutsetninger, som for eksempel høyere rentesatser, for virksomheten og kundene? Må du revurdere finansieringen og låneforpliktelsene dine? Må du strategisk gjennomgå prisingen og kundetilbudet ditt? Hvorfor ikke vurdere en ny tilnærming til denne kritiske overgangen fra en erfaren spesialist

Dette er bare noen eksempler på transisjonsledelse, og det er definitivt mange flere som kunne ha vært nevnt. Videre er det langt fra selvfølge at alle virksomheter besitter den kompetansen og erfaringen som er nødvendig for å håndtere disse situasjonene, enten de er store eller små, planlagt eller uventet. Tvert imot finner man ofte en toppledelse som primært har kunnskap og fokus på kjernevirksomheten.

Å engasjere en erfaren og kompetent interimleder er ofte løsningen på disse utfordringene.

Hva er så de viktigste egenskapene til en vellykket transisjonsleder?

Hos oss tror vi det er kombinasjonen av praktisk, hands-on erfaring, evnen til å gjennomføre koblet med strategisk tankegang, som gir det beste resultatet – utviklet gjennom en omfattende karriere. Transisjonsscenariene krever mer enn evnen til å konsultere og gi råd; de trenger noen som faktisk kan gjennomføre og løse utfordringen raskt og effektivt.

En ekstra fordel med å engasjere en interimleder er at de vil overføre kunnskap til din organisasjon, noe som bidrar til et varig kompetanseløft og dermed være bedre forberedt for fremtidige utfordringer.

I tillegg er en interimleder en fleksibel løsning; kapasiteten trenger bare å være tilgjengelig og fokusert på å løse én bestemt og definert utfordring. Når de avtalte målene er oppnådd, vil interimlederen avslutte. Du trenger ikke å vurdere engasjementet på samme måte som du ville med en fast ansettelse.

Vår unike arbeidsmetodikk sikrer også at gjennomføringen av oppdraget støttes av en av våre medarbeidere i samarbeid med klienten og interimlederen. Denne tilnærmingen skiller seg fra både annen innleie og ledelseskonsulenter, og vi mener den gir den perfekte løsningen for transisjonsledelse.