Det høyeste trinnet på karrierestigen – fra spesialist til leder

Arbeidsmarkedet er fult av talentfulle spesialister fra en rekke bransjer. En fellesnevner blant de mest ambisiøse er at de ønsker muligheten til karriereutvikling og forfremmelse. Ofte handler en forfremmelse om at man blir leder. Før du tar steget fra å være en spesialist til å bli leder er det noen viktige overveielser som bør tas. I verste fall kan organisasjonen din miste en dyktig spesialist til fordel for en uegnet leder.

Det første trinnet på karrierestigen som leder er høyt!

En karrierevei fra spesialist til leder er en vei mange organisasjoner oppfordrer til, fordi de ønsker å beholde sine dyktige ansatte. Det betyr at dyktige spesialister som ønsker å avansere i tradisjonell forstand, må bytte ut sin spesialistrolle med en generalistrolle, – klatre opp karrierestigen og bli ledere.  Dette er også en overgang som få gjør uten å møte utfordringer, og enda færre lykkes med uten betydelig støtte, selvinnsikt og personlig utvikling.

I virkeligheten er det ofte regelen heller enn unntaket, at spesialister blir forfremmet til ledere uten tilstrekkelig overveielse av hva de gir slipp på og hva de tar på seg når de tar steget. Det rasjonelle argumentet er ofte at hvis du er dyktig i ditt spesialistfelt, vil du også være en god leder. Men det er dessverre langt fra alltid tilfelle.

Så, hva bør både du som spesialist tenke over og gjøre før du tar på deg en lederrolle? La oss begynne med å se på de gode og mindre gode grunnene for å søke etter denne rollen som fylles med makt, innflytelse og ansvar.

Har du valgt lederjobben – eller har noen valgt deg?

Som en dyktig spesialist, har du mest sannsynlig blitt lagt merke til i organisasjonen din. Du har blitt trukket inn for å løse komplekse problemer og er høyt respektert av kollegene dine. Du kan komme i en situasjon der du blir blir vurdert som ny mellomleder. Det er lett å la seg smigre av det! Det kan bety ny tittel, bedre lønn og økt organisatorisk innflytelse.

Har du tenkt over;

  • Hva du forplikter deg til?
  • Hva du går glipp av i forhold til den jobben du har i dag?
  • Hvilke dilemmaer, ansvar og til tider ensomhet som følger med en lederrolle?

Virksomheten bør, som det første trinnet og for å sikre din og andres suksess, tilby «før-leder-programmer» der både ledelsesaspiranter og organisasjonen kan avklare forventningene og fokusere på de faglige, personlige og sosiale ferdighetene som jobben krever.

Om ikke dette finnes i din organisasjoner vil det være fornuftig å vurdere følgende hensyn før du sier ja til din første lederrolle.

Her er noen råd til deg som vurderer å gå for en lederrolle

Avklar din motivasjon
Godt lederskap begynner med selvrefleksjon; Hvorfor ønsker du å bli leder? Har du en genuin interesse for å veilede og inspirere andre? Samtidig må du vurdere hvordan det vil påvirke din rolle når du går fra å være en kollega til å bli en leder. Hvordan vil det føles å ikke lenger være en del av kollegiet i avdelingen, og hvordan takler du å ikke lenger være den mest kunnskapsrike på ditt fagområde?

Følg ditt kompass
Det neste skrittet er å vurdere om lederjobben samsvarer med din drivkraft, verdier og motivasjon. Ledelse krever dedikasjon og fokus. Du må spørre deg selv hvordan jobben harmonerer med det du finner meningsfullt, og hvordan den gir deg muligheter til å gjøre den ønskede innvirkningen på omverdenen.

Avlæring og tillæring
Vurder hvilke utviklingsmuligheter rollen gir og krever. Ledelse er en kontinuerlig læringsprosess som krever at du må gi slipp på gamle vaner og lære nye ferdigheter og perspektiver. Spør deg selv hva du må gi slipp på og hva du må lære for å mestre denne rollen. Trenger du hjelp og opplæring, eller er det en «learning by doing»-prosess?

Vurder hvordan kulturen stemmer overens
Utforsk selskapets verdier og arbeidsmiljø. Et støttende og psykologisk trygt arbeidsmiljø er avgjørende for din trivsel og suksess. Alle er verdifulle et eller annet sted, men ikke nødvendigvis overalt. Vurder hvordan bedriftskulturen støtter eller hindrer deg i å lykkes i rollen.

Sjekk work/life-balansen
Spør deg selv hvordan du skal håndtere balansen mellom arbeid og det private liv. Dette er viktig for at du skal lykkes som leder. Hvilke grenser må du sette, og hvilke tilpasninger må du gjøre i din nåværende livssituasjon for å håndtere lederjobben?

Hvordan komme i gang for å lykkes som leder

Når du har veid for og imot og kommet frem til at lederjobben er riktig for deg, står du foran et høyt trinn på din karrierestige. Du skal starte den mentale omstillingen fra spesialist til leder. Her er noen gode råd på den reisen.

Avstem med din leder
Sørg for at du og din leder er omforent om forventningene til hverandre og oppgaven du påtar deg. Dette vil bidra videre til god kommunikasjon og gjensidig forståelse. Som ny leder kan du bli overveldet av mengden og variasjonen av oppgaver du blir presentert for. Selv om vi alle trenger anerkjennelse og støtte er det opp til deg å kommunisere dine behov! Vær modig nok til å søke støtte og tilbakemelding fra din leder. Ta initiativ til en møtestruktur og dialog der det skal være plass til å utvikle relasjonen og samarbeidet.

Slipp spesialistens fokus og kontroll
Å gå fra spesialist til leder innebærer et nytt fokus. Fra å skape verdier gjennom egeninnsats til nå å gjøre det gjennom andre. En leder må gi teamet sitt frihet til å handle. Dette kan være lettere sagt enn gjort, du må slippe kontroll. Den viktigste suksessfaktoren som leder er at dine medarbeidere utvikler seg og lykkes. Dere skal lykkes som team ikke bare i kraft av din egeninnsats. Å håndtere denne overgangen kan være utfordrende. Du må gi slipp på detaljkontrollen og stole på teamet ditt, samtidig som du gir retning og støtte. Ledelse handler ikke om å være eksperten som løser alle problemer alene; det handler om å hjelpe andre med å vokse og lykkes. I stedet for å gi svar kan det være lurt å stille spørsmål og oppmuntre til refleksjon og læring.

Tillit er nøkkelen
For å være en god leder må du bygge tillit,- en prosess som krever konsekvens, ærlighet og integritet.  Når teamet stoler på deg, vil de være mer motiverte, engasjerte og villige til å følge din ledelse.

Bygg relasjoner
Relasjoner er alltid viktig, du har sikkert mange i organisasjonen fra før, – ta vare på disse. Nå skal du i tillegg bygge gode relasjoner med teamet ditt også.  Investering i å forstå dine medarbeideres behov, mål og utfordringer vil bidra til å skape et positivt arbeidsmiljø. Vær tilgjengelig og vis interesse for dine medarbeideres velvære og utvikling. Når du har gode relasjoner med teamet ditt, vil de være mer villige til å samarbeide og yte sitt beste.

Egen utvikling stanser aldri
Lederrollen krever kontinuerlig læring og forbedring. Å holde seg oppdatert på trender og best practices innen ledelse er et tips. Søk veiledning, delta i ledelsesprogrammer og nettverk med andre ledere for å lære av deres erfaringer. Vær villig til å ta tilbakemelding og gjøre justeringer i din lederstil når det er nødvendig. Lederrollen er dynamisk, og du må være fleksibel og tilpasningsdyktig for å lykkes.

Oppsummert

Overgangen fra spesialist til leder er en utfordrende reise som krever refleksjon, innsats og støtte. Men for de som er villige til å investere tid og energi i denne reisen, kan den være svært givende. Å bli leder gir deg muligheten til å påvirke og inspirere andre, og å bidra til vekst og suksess både for deg selv og organisasjonen. Så før du tar steget, husk å vurdere dine motivasjoner, verdier, læringsbehov, kulturelt samspill og livsbalanse. Kommuniser tydelig med din nærmeste leder og forbered deg på å endre ditt fokus fra spesialist til leder. Bygg tillit, fokus på relasjoner, og vær forberedt på kontinuerlig personlig og faglig utvikling. Med disse overveielsene i tankene, kan du navigere overgangen fra spesialist til leder med suksess.

Lykke til!

Ta gjerne kontakt med oss for en prat.  

Kontakt: Rolf.svendsen@incepto.com /900 32 331