Effektiv transformasjon med midlertidig CFO

Når du står overfor en utfordring i økonomiavdelingen, kan en midlertidig CFO bidra med de
ferdigheter, erfaringer og den stabiliteten som bedriften kanskje mangler.

Å ansette en midlertidig CFO kan være et klokt trekk for å støtte organisasjonens økonomiske stabilitet. I perioder med overgang eller usikkerhet kan en  tilføre verdifulle ferdigheter og ekspertise for å styre selskapet i riktig retning. Ofte overkvalifisert for rollen, kan en midlertidig CFO raskt trå til for å hjelpe virksomheten gjennom utfordrende perioder og stabilisere situasjonen til en permanent erstatter er på plass.

Men det er ikke hele bildet….

I denne bloggen sier vi noe om hvordan bedrifter kan dra mest mulig nytte av en midlertidig CFO. I stedet for å bare betrakte midlertidige CFO-tjenester som «trygge hender» som holder skipet flytende, vil vi se på hvordan du kan hente ut maksimal verdi av din midlertidige investering. Interimledere er unike talenter med omfattende erfaring – så hvorfor ikke ha høye forventninger til hva de kan levere? En interim CFO kan definitivt håndtere den nivået av press.

«Resultatorienter ansettelse»

Når vi er i dialog med kunder for å definere et midlertidig CFO-oppdrag, utfordrer vi dem til å tenke i form av resultater – og vi vil at de skal sette høye mål. Vi ser på det store bildet – hvor vi vil være ved slutten av oppdraget. Dette er noen av spørsmålene vi søker å besvare; Hva ønsker kunden faktisk at den midlertidige CFOen skal oppnå? Hvilke ferdigheter må interimlederen ha med seg som for øyeblikket mangler hos kunden? Og er det spesifikke utfordringer eller prosjekter som den midlertidige CFOen kan påta seg?

Når vi stiller disse spørsmålene, utformer vi en profil av den midlertidige CFO-tjenesten som den enkelte kunde trenger og får en tydelig forståelse av de ferdighetene, egenskapene og evnene som interimlederen må besitte for å lykkes.

En virksomhet kan hente inn de spesifikke ferdighetene den trenger for å oppnå målsetninger på kort- og mellomlang sikt. For eksempel kan virksomheten være på vei mot en børsnotering og trenger noen med tidligere erfaring og evne til å guide gjennom prosessen. Eller den kan arbeide med å integrere separate økonomiavdelinger etter en sammenslåing og trenger en CFO med tekniske ferdigheter som vet hva som kreves for å få forskjellige systemer til å fungere
sammen.

Når er det midlertidige CFO-tjenester gir avkastning?

Selv om hver klients behov er unike, er det noen typiske scenarier hvor det å ansette en midlertidig CFO er et smart trekk:

Mangel på kritiske kunnskaper.

En virksomhet kan raskt fylle et kunnskaps gap ved å bringe inn en erfaren interimleder, noen med verdifulle erfaringer og kompetanser som organisasjonen for øyeblikket mangler. For eksempel, hvis et selskap står overfor en ny utfordring eller en kompleks situasjon, som en børsnotering eller en sammenslåing, kan den nåværende CFOen muligens ikke ha den nødvendige ekspertisen til å håndtere dette. Der kan en høyt kvalifisert midlertidig CFO komme inn som en uvurderlig støtte til det eksisterende teamet. Interimlederen kan trå til og jobbe sammen med den eksisterende CFOen for å lette noe av arbeidsmengden og hjelpe med å guide bedriften til en vellykket løsning. Interimlederen vil ha opplevd den samme situasjonen i tidligere roller og vil allerede besitte ferdighetene som trengs for å håndtere oppgaven.

Som en sekundær fordel vil en midlertidig CFO dele sin ekspertise og kunnskap. Opptre som en mentor for organisasjonen og bidra til å utvikle teamets ferdigheter og erfaring.

Transformasjon eller omstrukturering

Dagens økonomiavdelinger blir stadig mer komplekse, med flere og endrende utfordringer som f.eks. felles tjenestesentre, oppgradering og distribusjon av ERP-systemer, det konstante behovet for data og fremveksten av AI.

Å bringe inn en midlertidig CFO som har verdifulle ferdigheter og erfaring innen hvilken som helst utfordring et selskap står overfor, kan hjelpe til med å snu ting raskt. En interimleder gir et friskt perspektiv og strategisk veiledning som kan bidra til langsiktig suksess.

Midlertidige CFOer har erfaring med å implementere beste praksis, identifisere ineffektiviteter og redusere kostnader. På ledernivå er dette noen av de mest etterspurte ferdighetene, fordi de kan bygge opp en økonomiavdeling som er mer effektiv, strømlinjeformet og smidig. Med en midlertidig CFO kan organisasjoner løse de problemene som for øyeblikket står øverst på prioriteringslisten, samtidig som de introduserer en katalysator for meningsfylt endring.

Nåværende CFO yter ikke eller har allerede sluttet

Dette er kanskje den vanligste grunnen til å ansette en interim CFO, siden det er betydelige risikoer ved å la stillingen stå tom. Men det betyr ikke at en interimleder bare er der for «å holde stolen varm» til en fast CFO kommer inn. Interimlederen kan oppnå mye på kort tid, inkludert å forbedre ytelsen til funksjonen og å «legge armene rundt» et team som kanskje har gjennomgått mye endring.

Forberede din nye, faste CFO for suksess

I tillegg til å gi en nesten øyeblikkelig injeksjon av erfaring og ferdigheter til organisasjonen, kan interim CFOer få i oppgave å rydde opp og ta på seg de gjenværende «topphylle»-prosjektene. «Ingen kommende fast CFO ønsker å starte med å håndtere en rotete situasjon. En interimleder kan komme inn og rydde opp, noe som har den ekstra fordelen at det gjør den ledige stillingen mer attraktiv for kandidater, slik at rekruttering blir enklere.»

En interim CFO er også i en perfekt posisjon til å delta i prosessen og gi råd til bedriften om hvem de bør ansette for den faste rollen. I tillegg til å kunne være en mentor i en innfasingsperiode. Å bringe inn en interimleder sørger for at den kommende faste CFOen arver en ren tavle og et fungerende team – et ideelt utgangspunkt for å drive virksomheten fremover.

Hva er det som definerer en interim CFO?

Midlertidige CFOer bringer med seg års erfaring og ekspertise, som gjør dem kvalifisert for utfordringene som et oppdrag kan by på. Midlertidige CFOer er fleksible og mobile, klare til å jobbe når som helst.

Dette er eksepsjonelle personer med en imponerende merittliste og med de mest etterspurte ferdighetene innen finans og økonomi. De er upolitiske, noe som gjør dem nyttige i situasjoner der styret eller administrerende direktør trenger noen som kan gi objektive og tydelige svar med et eksternt perspektiv. Ikke overraskende er de flinke med mennesker, omfavner endring og utfordrer det etablerte på en konstruktiv måte.

Å finne den rette midlertidige CFOen

Bortsett fra de grunnleggende egenskapene, kan ulike interim CFOer levere ulike ting. Derfor legger vi mye vekt på å forstå oppdraget og behovet før vi begynner søket. Når vi jobber med kunder, ser vi på virksomheten og utfordringene i detalj. Det betyr at vi kan være svært spesifikke og detaljerte i beskrivelsen av den midlertidige CFOen vi leter etter og resultatene vi ønsker at den skal levere.

Når organisasjonen din trenger en ekspert – en interim CFO som løser utfordringene du står overfor og leverer resultater – kan Incepto Executive hjelpe!

Ta kontakt med oss for å finne ut nøyaktig hvordan en interim CFO kan hjelpe deg med å lykkes i dagens utfordrende forretningsmiljø.

Kontakt: Rolf.svendsen@incepto.com /900 32 331