Hvordan balanserer du som leder i møtet med de provoserende paradoksene?

«Skap vekst og fornyelse, men glem ikke å effektivisere og samtidig reduser kostnader»
«Sett retning og gå foran, men vis ydmykhet og husk å involvere medarbeiderne»
«Pass på trivselen i teamet, men hold et skarpt øye på resultatoppnåelse»

Les videre og få et innblikk i hvordan du som leder navigerer i spenningsfeltet mellom paradokser og motstridende krav – uten å miste fokus på balanse eller handlekraft.

Som leder opplever du ofte krav og forventninger som er i konflikt med hverandre, som kan være vanskelig, og nærmest umulig å håndtere. Ikke desto mindre er det en oppgave du ikke kommer utenom.

Komplekse og sammensatte problemstillinger er ikke bare en grunnleggende forutsetning i organisasjoner, men spiller i stigende grad en sentral rolle i både lederskapet og organisasjonenes verdiskapning.

Derfor avhenger din suksess som leder i høy grad av din evne til å lede i nettopp spenningsfeltet mellom motstridende krav og håndtere såkalte «wicked problems» – som sprer seg som et minefelt i moderne organisasjoner.

Men hvordan?

Hva gjør du for eksempel når du som leder blir målt ovenfra på din evne til å skape fornyelse, vekst og levere resultater – mens dine medarbeidere derimot måler deg på din evne til å sikre stabilitet, trivsel og et godt samarbeidsklima?Eller når du blir møtt av krav om å øke kvaliteten på den servicen som avdelingen leverer, samtidig som du skal gjennomføre besparelser og redusere antall medarbeidere?Det er lett å bli handlingslammet av paradoksenes absurditet når du blir kastet mellom tilsynelatende uløselige og motstridende krav.Så hvordan balanserer du på vippebrettet – uten å miste fokus og din handlekraft som leder?

Du oppnår aldri perfekt balanse!

Problemer er til for å bli løst, og som leder elsker du uten tvil å finne løsninger, fikse og få utfordringer av veien. Du er trent i å veie for og imot og å velge enten den ene eller den andre løsningen, avhengig av situasjon, mål, risiko og andre relevante faktorer.Så hvorfor ikke bare trumfe gjennom nødvendige forandringer, og se den annen vei når medarbeiderne klager over hastigheten, trivselen eller mangel på stabilitet?Svaret er like innlysende som det er provoserende; fordi det ikke er mulig å treffe entydige valg når du står ovenfor motstridende krav, som begge er både relevante og meningsfulle.Det er ikke mulig å være uenig i at en virksomhet har bruk for løpende fornyelse for å være konkurransedyktig i morgen, samtidig kan man heller ikke være uenig i at virksomheten har godt av en viss grad av stabilitet og kontinuitet.

Paradokser er altså ikke vanlige, ordinære problemer, og det finnes ikke entydige løsninger på dem. Derfor gir det heller ingen mening å bruke en «enten eller»-logikk når du står ovenfor dem.

Hva ville skje, hvis du står i spenningsfeltet som inneholder begge paradoksets motstridende poler, og byttet ut nettopp «enten eller»-tenkningen med en mer integrativ «både og»?

Da forholder du deg aktivt til fordeler og ulemper forbundet med begge poler og forsøker å innlemme så mange fordeler som mulig fra de motstridende interessene. Du kan sammenligne det med å stå på et vippebrett – du oppnår aldri perfekt balanse, men jo større oppmerksomhet du står med, jo større sannsynlighet er det for at du merker når du er ved å miste balansen, og rekker å gjenvinne den før du faller.
Lener du deg for langt eller ensidig mot resultater, vil du ha behov for å gjenvinne balansen ved å prioritere relasjoner mer – og vice versa.

Vær bevist dine preferanser som leder

Alle ledere har forskjellige preferanser, styrker og svakheter. Vil du agere klokt i møte med paradokser, skal du kjenne dine egne godt – og ikke minst vite hvordan de påvirker deg i det daglige.For der hvor vi er sterke og har mest engasjement, er vi ofte også mest blinde for motpolen – og med det resultatet at «enten eller»-logikken får fritt spillerom.Hvis du for eksempel er besatt av fornyelse, vil du oppleve at de i din ledergruppe som har sterke preferanser for kontinuitet vil trekke enda hardere i den andre retningen – og så er det dømt til lite konstruktiv tautrekking.Med andre ord; når du trår helt ut på kanten av vippebrettet, etterlater du dine ledelesekolleger med ikke annet valg enn å trå like langt ut på vippebrettet den andre veien.

Er du ledertypen som motiveres av forandring, kontinuerlig får nye ideer og trives best når du hele tiden flytter deg? Vel, så skal du kanskje gjøre en ekstra innsats for ikke å glemme den andre siden.

Dermed er det ikke sagt at du skal gjøre om på din personlighet eller lederstil. Men du skal øve deg i å stå i de andre posisjonene, de som du ikke finner det mest komfortabelt å stå i.

Og du skal venne deg til å prioritere din oppmerksomhet mot oppgaver og områder som du kanskje helst vender ryggen til – alt etter hva virksomheten har bruk for.

Du kan med fordel invitere dine medarbeidere inn i ditt «ledelsesrom» og spørre hva de ser som dine primære preferanser som leder og hvor de opplever at du har ditt største fokus i det daglige.
Prioriter å bruke tid og energi på å forstå hva de opplever, føler og tenker.

Jo større bevissthet du har om andre perspektiver enn ditt eget, jo bedre vil du være i stand til å håndtere motstridende krav. Og jo større er sannsynligheten for at du oppdager når ditt fokus på enten forandring eller resultater blir for ensidig – på bekostning av kontinuitet og relasjoner.

Da forholder du deg aktivt til fordeler og ulemper forbundet med begge poler og forsøker å innlemme så mange fordeler som mulig fra de motstridende interessene. Du kan sammenligne det med å stå på et vippebrett – du oppnår aldri perfekt balanse, men jo større oppmerksomhet du står med, jo større sannsynlighet er det for at du merker når du er ved å miste balansen, og rekker å gjenvinne den før du faller.
Lener du deg for langt eller ensidig mot resultater, vil du ha behov for å gjenvinne balansen ved å prioritere relasjoner mer – og vice versa.

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om hvilke ressurser som er tilgjengelig og hvilke verdier det kan ha for din virksomhet.     

Kontakt: Rolf.svendsen@incepto.com /900 32 331

Vårt utgangspunkt er alltid kundens situasjon, behov og mål. Sammen med kunden, og i forkant av et oppdag vil vi definere den konkrete leveransen og mandatet til den midlertidige lederen. Deretter finner vi den rette kandidaten for oppdraget. En som vi vet kan bidra med akkurat den kapasiteten dette oppdraget krever og som samtidig er topp motivert for oppgaven.

Våre tjenester er et strategisk verktøy for styrer, eiere og toppledere. En erfaren interimleder bidrar til at virksomheten får et løft fordi han eller hun har den erfaring og kompetanse som virksomheten selv ikke har tilgjengelig. Sammen skaper vi varige verdier – verdier som blir igjen i selskapet også etter at vårt oppdrag er sluttført.