Hjelp, jeg mangler riktig kompetanse i organisasjonen!

I et omveltende og dynamisk marked og i alle virksomheter oppstår det situasjoner hvor det internt mangler riktig kompetanse. Det kan dreie seg om alt fra «kontrollerte» situasjoner hvor f.eks. en nøkkelmedarbeider er på permisjon, til akutte og forretningskritiske situasjoner med stort potensiale for skade eller manglende utnyttelse av forretningsmuligheter – uansett, situasjoner som kan koste dyrt hvis de ikke håndteres på en god måte. Nøkkelpersoner må på plass!

Flere og flere velger å benytte seg av en midlertidig leder (interimleder) når virksomheten har et tidsavgrenset og midlertidig behov, og det ikke er tilgjengelig eller hensiktsmessig å bruke interne ressurser eller søke nye og personer for fast ansettelse.

Når skal du egentlig engasjere en interimleder?

Her en noen av de mest åpenbare situasjonene – og fordelene:

 • Kommitment og kompetanse til din spesifikke utfordring.
  Alle oppgaver er unike og spesifikke i den forstand at de har sitt eget definerte omfang, mer eller mindre. Ved å engasjere en interimleder får du tilgang til den kapasiteten og den personen som har den riktige kompetansen og erfaringen du trenger – når du trenger det. Det gir deg full fleksibilitet!
  Enten det er et endringsprosjekt, kritisk situasjon, fravær av nøkkelpersonell eller noe helt annet, så får du den riktige kompetansen og erfaringen uten å måtte gå til fast ansettelse.
 • Fokus på oppdraget.
  Fokus genererer resultater! Alt for ofte velger virksomheter å bruke interne ressurser når det oppstår et midlertidig og avgrenset behov i organisasjonen – noe som ofte kommer på toppen av de oppgavene den interne ressursen allerede har. Resultatet er forutsigbart; medarbeidere som er spredd for tynt leverer ikke optimalt, hverken på de ordinære eller på de midlertidige oppgavene. Konsekvensene kan være kostbare.
  En interimleder legger all fokus på det definerte oppdraget, som regel med en erfaring og kompetanse som kan betrakters som «positivt overkvalifisert» – resten av organisasjonen kan fokusere på sine ordinære oppgaver.
 • Upolitisk og med gjennomføringsevne.
  Mange oppgaver kan delegeres til andre, men noen må ta ansvar for beslutninger og sørge for å iverksette implementering og sikre gjennomføring. Besluttsomhet til å agere, være tøff og stå over den interne politikken og være pådriver i interne interessekonflikter – dette er noen av nøkkelelementene i å drive forandring i en kritisk situasjon. En interimleder er upolitisk, får fakta på bordet og er ikke redd for å forholde seg til realitetene på en objektiv måte.
 • Upretensiøs “doer”
  En interimleder leder gjennom «management by doing» uten prestisje. Med erfaring fra forskjellige miljøer og situasjoner, vet interimlederen hvilke initiativ og aktiviteter som behøver å gjøres, når og av hvem – og vet hvordan han eller hun skal engasjere og motivere teams og medarbeidere.
  En tittel eller spesifikk posisjon, forutsatt at det er gitt et mandat, er ikke viktig for interimlederen. Det er fokus på oppdraget og utførelse av dette som gjelder. Interimlederen bringer med seg verdifull erfaring fra forskjellige organisasjoner og industrier og har samarbeidet med mennesker i forskjellige bedriftskulturer og roller. Han eller hun bretter opp ermene – «hardt arbeidende» er et typisk karaktertrekk ved interimlederen.
  Avklart forventning til oppdraget allerede ved oppstart og at interimlederen har mandat til å utføre, er avgjørende for suksess.
 • Dokumentert kompetanse, erfaring og resultater.
  For å ha suksess med oppdraget er det en forutsetning at interimlederen har erfaring fra lignende problemstillinger og oppdrag – og kanskje også ha feilet og lært av det! Med kunnskap om hva som fungerer og ikke, kan interimlederen ta ansvar, lede kunden og organisasjonen med trygg hånd og nå de mål som er satt.
  Alle interimledere vi samarbeider med kan vise til omfattende erfaring og dokumenterte resultater.
 • «…. above and beyond»
  Når vi får en henvendelse er det ikke uvanlig at kunden har mer oppmerksomhet og forståelse av hva problemet har resultert og hva konsekvensene er, enn av hva den reelle og underliggende årsaken er. Gjennom kunnskap, erfaring og konstruktiv dialog utfordrer vi problemstillingen. I samarbeide med kunden blir vi i bedre stand til å avklare eksakt hvilken kunnskap og kapasitet som behøves til oppdraget, og derfor også i stand til å identifisere den eller de beste ressursene for kunden.
  Med en «perfekt» interimleder (eller flere) på plass vil kunden oppleve at ikke bare blir oppdraget utført, men det blir tilført verdi utover det som var forventet.

Vårt utgangspunkt er alltid kundens situasjon, behov og mål. Sammen med kunden, og i forkant av et oppdag vil vi definere den konkrete leveransen og mandatet til den midlertidige lederen. Deretter finner vi den rette kandidaten for oppdraget. En som vi vet kan bidra med akkurat den kapasiteten dette oppdraget krever og som samtidig er topp motivert for oppgaven.

Våre tjenester er et strategisk verktøy for styrer, eiere og toppledere. En erfaren interimleder bidrar til at virksomheten får et løft fordi han eller hun har den erfaring og kompetanse som virksomheten selv ikke har tilgjengelig. Sammen skaper vi varige verdier – verdier som blir igjen i selskapet også etter at vårt oppdrag er sluttført.

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om hvilke ressurser som er tilgjengelig og hvilke verdier det kan ha for din virksomhet.     

Kontakt: Rolf.svendsen@incepto.com /900 32 331