Vi ønsker de beste interimlederne i stallen. Lurer du på om du skal bli interimleder, kan du sjekke ut 5 gode grunner her

Incepto Executive AS leverer lederressurser som en tjeneste, – handlekraftige toppledere med høy kompetanse og svært bred erfaring. Passer du til denne beskrivelsen?

Våre tjenester er et strategisk verktøy for eiere, styrer og toppledelse og aktuelle når virksomheten er i en omstillings- eller restruktureringsfase og trenger handlekraftig ledelse. En sterk ressurs utenfra for en periode er ofte en svært god løsning. Vår primære fokus er å bidra til varig verdiskapning hos kundene våre, – de blir igjen i selskapet etter at vårt oppdrag er sluttført.

Hvorfor skal du bli interimleder hos oss?

1. Tydelig mandat og periode

Våre oppdrag har en tydelig definert begynnelse og slutt og er basert på det mandatet vi ble enige om før oppdraget starter. Mandatet har vi, sammen med kunden, definert i forkant. Din oppgave er å utføre og sørge for at verdiene som skapes blir igjen i selskapet slik at kunden kan komme videre i sitt arbeid etter at ditt engasjement er over.

2. Variasjon og bygge kompetanse

Du vil få mulighet til å gå inn i ulike bransjer, roller og utfordringer som gir verdifull og unik erfaring og kompetanse. Dette vil du få nytte og glede av i nye oppdrag senere. Det er nettopp denne erfaringen mange kunder er på jakt etter når de ønsker en interimleder

3. Bygge kompetanse og nettverk

Du vil bygge verdifull forretningsmessig erfaring, og har fine muligheter for å bygge verdifullt nettverk i og mellom oppdrag. Incepto Executive vil hele tiden være din støtte og sparringpartner og vi har et eget forum der våre interimledere deler erfaring og kompetanse – et kollegialt fellesskap!

Vi har et profesjonelt onboardingprogram som sørger for at du kommer godt inn i jobben fra dag 1 i rollen som interimleder.

4. Fleksibilitet

Du har fleksibilitet når det gjelder hvilken type oppdrag du vil jobbe med, og i hvordan du legger opp ditt arbeidsår. Du er sjef i eget selskap, og kan utvikle det som du vil. Du har også fleksibilitet til å ta en lengre ferie mellom oppdrag hvis du ønsker det. Vi forventer dog at avtaler med oss overholdes.

5. Gode betingelser

Interimleder rollen kan være krevende og hektisk over flere måneder, og lønn og eventuell annen kompensasjon er ofte god.

Vi leverer ledelse som en tjeneste til bedrifter som ønsker å styrke sin posisjon, for eksempel ved gjennomgang av styringssystemet, risiko- og konsekvensvurdering og identifisering og iverksettelse av risikoreduserende tiltak.

Har det først oppstått en uønsket situasjon, er det veldig ofte behov for kompetanse eller kapasitet som virksomheten ikke har internt. Dette gjelder både i en umiddelbar situasjon, men også kapasiteter på noe lengre sikt.

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om interimledelse er noe for deg. Er du en potensiell oppdragsgiver så tar vi gjerne en prat om hvilke ressurser som er tilgjengelig og hvilke verdier det kan ha for din virksomhet.   

Kontakt: Rolf.svendsen@incepto.com /900 32 331