Er det vanskelig å få tak i riktige folk i ledelsen?

Det er et «godt arbeidsmarked» om dagen – godt for de som er på jakt etter jobb i hvert fall.

For arbeidsgiver kan det bety et svært presset marked der det er vanskelig å få tak i den du søker etter. Hva gjør man når både tiden og ressursbruken er i ferd med å gjøre prosessen lang og tung? Skal man gå på kompromiss med de opprinnelige kravene og forventningene til rette kandidat for stillingen eller skal man tenke alternativt – og kanskje mer ekspansivt.

Hva med å sette inn en toppkandidat på midlertidig basis?

Interimledelse er et strategisk verktøy for eiere, styrer og toppledelse og aktuelle når virksomheten;

  • er i eller skal sette i gang en omstillings- eller restruktureringsfase og trenger handlekraftig ledelse for en periode – en leder som kan skap varige verdier som gjør at virksomheten kan gå videre på ny kurs
  • trenger ro og trygghet i en mellomperiode der man er i gang med egne prosesser- en dyktig leder som kan holde i trådene og sørge for stabil drift i en periode der interne ressurser allokeres til andre ting
  • når man er noe usikker på hvilken profil som egentlig er den rette for stillingen på lang sikt
  • ønsker en stilling besatt, men det tar for lang tid å finne den rette

En interimleders primære fokus er å bidra til å løse den oppgaven han eller hun er satt til og til varig verdiskapning hos oppdragsgiver, samtidig som tilstedeværelsen i virksomheten har en tydelig begynnelse og slutt.  En interimleder kan raskt sette seg inn i organisasjonen og har høy grad av problemforståelse. Han eller hun er svært handlekraftig og har erfaring på mange områder som kan bidra til spennende og kanskje uventede gode løsninger for oppdragsgiveren – og en viktig part av løsningen.

Incepto Executive AS leverer lederressurser som en tjeneste og vi ønsker å være en del av løsningen for kundene våre. Da må vi jobbe tett med kunden og med interimlederne våre.

Har det først oppstått en uønsket situasjon, er det veldig ofte behov for kompetanse eller kapasitet som virksomheten ikke har internt. Dette gjelder både i en umiddelbar situasjon, men også kapasiteter på noe lengre sikt.

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om hvilke ressurser som er tilgjengelig og hvilke verdier det kan ha for din virksomhet.     

Kontakt: Rolf.svendsen@incepto.com /900 32 331