Hva gjør interimledelse unikt?

Det handler om å skape uvurdelige verdier som blir igjen i din virksomhet.

Interimledelse defineres ofte som en midlertidig leder som leies inn for å erstatte noen i virksomhetens ledelse ved akutte situasjoner eller for å fylle et midlertidig behov i ledelsen. Interimledelse og Management for hire brukes i mange tilfeller om hverandre. Det er ikke feil, men Interimledelse er en form for management for hire og er etter vår vurdering unikt på vesentlige områder. Management for hire er beskrivende i seg selv og er vel mer et samlebegrep for noe som leies inn. En konsulent eller en «freelancer» kan også erstatte noen i en periode og således også være management for hire.

Så hva er det som gjør at Interimledelse utmerker seg? Vi har gjort en markedsundersøkelse og erfarer at det er delvis lav kunnskap om begrepet interimledelse, og da først og fremst hva som skiller denne profesjonen fra annen midlertidig ledelse.

Management for hire er for oss en person eller en gruppe med ledererfaring som leies inn i virksomheter som en tjeneste. Avhengig av hva utfordringen til oppdragsgiver er, leies en kompetent person på området eller en gruppe personer inn for å løse et definert problem. I mange tilfeller snakkes det om å «holde skuta» på stø kurs. Det behøver selvsagt ikke være noen motsetning, men en interimleder er en topp kandidat som har erfaring og kompetanse til å påta seg store og komplekse oppgaver. I tillegg til at han eller hun har en offensiv innstilling til oppgaven. Interimledelse er en profesjon som spesielle personer bevisst har påtatt seg fordi det av flere grunner passer han eller henne godt. En interimleder har en egen motivasjon for å hjelpe kundene sine i kritiske situasjoner, og for å stå på for å hjelpe kunden ut av en krise eller inn i en ny tid. En interimleder elsker utfordringer, liker å stå på godt over 100% i perioder og så heller ha pauser til andre ting i livet i andre perioder.

Hvilke situasjoner kan utløse et behov for en interimleder
– Toppleder slutter brått
– Sykdom og permisjoner
– Noe gjør at man må snu seg raskt
– En krise oppstår
– Man er i, eller vil sette i gang en omstrukturerings/endringsprosess og trenger en drivende kraft
– Midlertidig kompetansebehov
– Man søker et friskt pust/en sparringspartner i en periode.

På spørsmål fra oss til kundene, hva en interimleder betyr for dem, kommer følgende frem:
• Toppledelse utenfra for en periode
• En høyre hånd for ledelsen og styret
• Ressurs til å bidra i en omstillingsprosess eller fylle et hull som oppstår
• En unik ressurs som skaper merverdi/redder verdier og som blir igjen i selskapet
• Bidra til at selskapet overlever
• Løse komplekse problemstillinger vi selv ikke klarer
• Topp folk som ser ting på en annen måte
• En som kan se utenifra og inn, og som gir oss en påkrevet dytt i en ny retning

En konsulent er en ressurs som ofte bidrar på ett bestemt område, fordi han eller hun har en fagkompetanse oppdragsgiver trenger i en periode. De analyserer situasjonen, kommer med forslag til tiltak og gir gode råd. Ofte er arbeidet basert på konsulentselskapets måte å jobbe på. En av de vi har snakket med sier det slik: «En interimleder skaper verdier som blir igjen hos oss, en konsulent gir oss råd ut fra deres ståsted og da det er opp til oss hva vi klarer å skape og ta med oss videre av læring»

Undersøkelsen vår viser at ledelsen/styret i store selskaper i mange tilfeller ser seg om etter interne krefter som kan trå inn i en stilling midlertidig når behov oppstår. Det kan være komfortabelt og oppleves tryggest – og kanskje passer det inn i en successionplan, men det er ikke sikkert. Vi anbefaler å benytte anledningen til å få inn en som er profesjonell og som kan ta utfordringer på strak arm og har lang erfaring i å hoppe inn i andres stillinger. Det kan være en fin anledning til å få et frisk pust utenfra og få inn en som kan ta skikkelig tak.

En Interimleder har:
• Relevant erfaring og har gjort det mange ganger før
• Setter høye krav til seg selv
• Høyt fokus på å levere og dokumentere ønskede og avtalte resultater – og ofte mer enn det

I vår intervjurunde ba vi noen interimledere om å beskrive seg selv og profesjonen – hva slags folk er det;

• Stiller med blanke ark og ser problemstillingen utenfra
• Ingen egen «politisk agenda» – kun opptatt av å levere gode resultater
• Høy gjennomføringsevne, rastløs og effektiv
• En «surviver»
• Selvstendig
• Den gode kommunikator
• Er glad i utfordringer
• Har erfaring på mange områder som kommer oppdragsgiver til gode
• Fokus på å skape verdier som legges igjen i selskapet
• En som er svært dedikert til oppgaven fordi han/hun primært ønsker dette som yrkesprofesjon med de fordeler og ulemper det gir

Vi erfarer at en interimleder også blir brukt som en sparringspartner til oppdragsgiver etter at oppdraget er utført. Noen ganger er en interimleder ønsket videre som ansatt i selskapet. Det er ikke vår primæroppgave å fylle faste ledige stillinger, men innser at blir det en god match for begge parter, så stiller vi oss selvsagt bak det. Vår drivkraft og misjon er å bidra til å skape verdier for kundene våre – verdier som de bringer med seg videre.

Vi har høye krav til treffsikkerhet (rett person) og kvalitet i leveransene våre, og stiller derfor store krav til vedkommende som blir valgt til et konkret oppdrag. Om det skulle vise seg å ikke være en god match så må en ny ressurs inn, men det har vi ikke opplevd. God forventningsstyring er viktig. Vi i Incepto Executive Interim er opptatt av tydelig kravspesifikasjon, måldefinisjon og evaluering underveis og i etterkant.

Det skal være trygt og utviklende å engasjere en interimleder.

Har du behov for en interimleder, ta kontakt med oss:

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com