Jeg fokuserer på oppgaven min, ikke alderen, sier verdens yngste statsminister. Finske Sanna Marin, forholder seg til  «kontrakten» med sine velgere og oppgaven hun skal løse på den tiden hun sitter i stolen. Kritiske røster lar hun ligge. Smart fokus – akkurat som en interimleder!

En statsminister er på samme måte som en interimleder, kun satt til oppgaven i en tidsavgrenset periode. Kravene fra folket er ulikt. Noen ganger tiltrer en statsminister posten med et folkekrav om endring. Andre ganger er det for å holde en stabil kurs. For Sanna Marin ble det å styre i en koronapandemi og krig i Europa og alt det medfører.

Vi skal ikke si at en statsminister og en interimleder har samme jobb. Da er det heller mer nærliggende å sammenligne interimlederen med en lege som undersøker sin pasient. Legen, som interimleder, har ett mål for øyet – å avdekke en diagnose og finne en kur. Jo flere pasienter legen har hatt med samme symptomer, jo raskere går det å finne feilen og behandlingen. En interimleder som har erfaring fra mange bedrifter, vil raskt finne ut hvordan oppdraget skal løses.

Når interimlederen kommer til en bedrift, har allerede interimfirmaet, sammen med oppdragsgiveren definert oppgaven og gitt interimlederen en grundig innføring mandatet. På den måten kan bedriften være trygg på at de får en høyst kvalifisert person som er riktig for å løse oppgaven. En interimleder er av natur svært handlekraftig, setter seg raskt inn i situasjonen og organisasjonen og kommer raskt i gang med å skaffe seg en dypere forståelse for hva som må gjøres, hvor utfordringene ligger og hvordan dette kan løses.

Deretter setter interimlederen organisasjonen i gang med arbeidet for å løse utfordringene som er tegnet ut. Når oppdraget nærmer seg slutten, og oppdraget går over i exit-fasen, gjør interimlederen en vurdering sammen med oppdragsgiver for å se om målsettingen er oppnådd. Kunnskapene blir overført til bedriften, opplæring blir gitt og viktige nøkkelpersoner blir instruert til å drifte prosessen videre. Er det behov for det, kan interimlederen fortsette som en slags rådgiver i prosessen videre for å sikre at målet blir nådd.

Dette er grunnen til at mange ønsker en interimleder i stedet for en konsulent. Når interimfirmaet hjelper med å finne akkurat den rette ekspertisen til det eksakte behovet bedriften har, er sannsynligheten større for at bedriften får den rette kompetansen inn. Risikoen ved å investere i en interimleder er derfor mindre enn ved å finne en konsulent som kanskje har mindre erfaring med akkurat denne problemstillingen.  Dessuten er en interimleder unikt opptatt av å skape varige verdier for oppdragsgiverne  – akkurat som en statsministerer er i arbeidet med å bygge landet sitt.

Har du behov for en interimleder, ta kontakt med oss:

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

Følg oss også på LinkedIn