Vi skaper varige verdier.

Vårt team

Vårt team har samlet sett svært omfattende og lang erfaring i bransjen. 

I tett samarbeid med kundene våre definerer vi behovet for og målet med midlertidig ledelse. Vi finner de riktige kanditatene for å løse oppgaven og følger kundene og interimlederen tett opp. Vi er rådgivere og sparringpartnere og ønsker å være tett på i hele prosessen.

Kontakt oss for en prat – enten du bare vil lufte en problemstilling eller du ønsker å bli en del av vårt miljø.

Rolf Henrik Svendsen
Rolf Henrik SvendsenManaging Partner
+47 900 32 331
Tor Hansen
Tor HansenPartner
+47 934 10 730
Geir Erik Lian
Geir Erik Lian Partner
+47 970 57 772
Elisabeth Rustand
Elisabeth Rustand +47 915 38 238

Våre tjenester

Midlertidig ledelse er et strategisk verktøy for styrer, eiere og toppledere – og en svært verdifull ressurs. Vi i Incepto Executive skaper varige verdier hos kundene våre, – verdier som blir igjen i selskapet etter at vårt oppdrag er sluttført.

Vi bidrar med topp lederkompetanse til bedrifter i en omstillings- eller restruktureringsfase, enten fordi de ikke har kompetansen selv, noen slutter, det søkes impulser utenfra eller det oppstår en situasjon hvor man trenger en sterk og handlekraftig lederressurs i en periode. Vi leverer også spesial-/fagkompetanse som en del av et tjenesten dersom behov oppstår under interimperioden. Som tjenesteleverandør er det vår oppgave å øke verdien av oppdraget, både for kunden og interimlederen. Vi jobber derfor tett på hverandre både før, under og etter oppdrags-perioden.

Incepto Executive AS ble startet i 2018 av Rolf Svendsen og Tor Hansen. Begge med lang erfaring fra lederstillinger i næringslivet. De har en solid og sammensatt erfaring med å finne riktige folk til å løse konkrete oppgaver. Sammen med resten av teamet i Incepto Executive as besitter de antakelig Norges beste kompetanse og lengst erfaring innen Interimledelse. Lang og bred erfaring er en verdifull bagasje, noe både Incepto Executive og våre interimledere har med seg, – til kundens rådighet når behovet oppstår.

Siste nytt