Vi skaper varige verdier.

Vårt team

Vårt team har samlet sett svært omfattende og lang erfaring i bransjen. 

I tett samarbeid med kundene våre definerer vi behovet for og målet med midlertidig ledelse. Vi finner de riktige kanditatene for å løse oppgaven og følger kundene og interimlederen tett opp. Vi er rådgivere og sparringpartnere og ønsker å være tett på i hele prosessen.

Kontakt oss for en prat – enten du bare vil lufte en problemstilling eller du ønsker å bli en del av vårt miljø.

Rolf Henrik Svendsen
Rolf Henrik SvendsenManaging Partner
+47 900 32 331
Tor Hansen
Tor HansenPartner
+47 934 10 730
Geir Erik Lian
Geir Erik Lian Partner
+47 970 57 772
Elisabeth Rustand
Elisabeth Rustand +47 915 38 238

Våre tjenester

Midlertidig ledelse er et strategisk verktøy for styrer, eiere og toppledere – og en svært verdifull ressurs. Vi i Incepto Executive skaper varige verdier hos kundene våre, – verdier som blir igjen i selskapet etter at vårt oppdrag er sluttført.

Vi bidrar med topp lederkompetanse til bedrifter i en omstillings- eller restruktureringsfase, enten fordi de ikke har kompetansen selv, noen slutter, det søkes impulser utenfra eller det oppstår en situasjon hvor man trenger en sterk og handlekraftig lederressurs i en periode. Vi leverer også spesial-/fagkompetanse som en del av et tjenesten dersom behov oppstår under interimperioden. Som tjenesteleverandør er det vår oppgave å øke verdien av oppdraget, både for kunden og interimlederen. Vi jobber derfor tett på hverandre både før, under og etter oppdrags-perioden.

Incepto Executive AS ble startet i 2018 av Rolf Svendsen og Tor Hansen. Begge med lang erfaring fra lederstillinger i næringslivet. De har en solid og sammensatt erfaring med å finne riktige folk til å løse konkrete oppgaver. Sammen med resten av teamet i Incepto Executive as besitter de antakelig Norges beste kompetanse og lengst erfaring innen Interimledelse. Lang og bred erfaring er en verdifull bagasje, noe både Incepto Executive og våre interimledere har med seg, – til kundens rådighet når behovet oppstår.

Siste nytt

  • Kommunikasjon er alltid på mottakers premisser. Hva skal man si og hvordan skal man si det for at mottakeren motiveres til å kjøpe av deg eller til å snakke nærmere med deg. Noen ganger er det er det bare små forskjeller som er det utløsende. Årsaken kan være kultur- eller språk forskjeller eller det kan være at det man ønsker å formidle ligger så tett opp til noe annet slik at det blir forvirrende for mottaker.

  • Arbeidsmarkedet er fult av talentfulle spesialister fra en rekke bransjer. En fellesnevner blant de mest ambisiøse er at de ønsker muligheten til karriereutvikling og forfremmelse. Ofte handler en forfremmelse om at man blir leder. Før du tar steget fra å være en spesialist til å bli leder er det noen viktige overveielser som bør tas. I verste fall kan organisasjonen din miste en dyktig spesialist til fordel for en uegnet leder.

  • Trenger bedriften å legge en digital strategi, men sliter med kompetansen? Virker det håpløst å rekruttere? En interimleder kan være enkleste vei til målet.

  • Når du står overfor en utfordring i økonomiavdelingen, kan en midlertidig CFO bidra med de ferdigheter, erfaringer og den stabiliteten som bedriften kanskje mangler.

  • Er din vanlige energi og entusiasme stadig den samme? Er det den rette balansen mellom de kravene og forventningene som stilles, og de kapasitetene du har?

    På vei inn i sommerferien stiller vi deg noen refleksjonsspørsmål som gir deg mulighet til å ta temperaturen på arbeidsgleden din.

  • «Skap vekst og fornyelse, men glem ikke å effektivisere og samtidig reduser kostnader» «Sett retning og gå foran, men vis ydmykhet og husk å involvere medarbeiderne» «Pass på trivselen i teamet, men hold et skarpt øye på resultatoppnåelse» Les videre og få et innblikk i hvordan du som leder navigerer i spenningsfeltet mellom paradokser og motstridende krav – uten å miste fokus på balanse eller handlekraft.